Chương trình ưu đãi dịch vụ bảo dưỡng xe Mercedes-Benz tháng 04/2018

Chương trình ưu đãi dịch vụ bảo dưỡng xe Mercedes-Benz

Chương trình bảo dưỡng xe Mercedes. Với mục tiêu mang đến trải nghiệp dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng từ Xưởng dịch vụ xuất sắc 9 năm liên tiếp của Vietnam Star Automobile, từ ngày 02/04/2018 đến 21/04/2018, chúng tôi mang đến chương trình “Tuần Lễ Vàng” với những ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng. ( Chương trình ưu đãi dịch vụ bảo dưỡng xe Mercedes-Benz ) Chương trình ưu đãi dịch vụ bảo dưỡng xe Mercedes-Benz Chương trình “Tuần Lễ Vàng” được áp dụng với khách hàng đang sở hữu các dòng xe Mercedes A-Class, Mercedes C-Class, Mercedes CLA, Mercedes GLA, Mercedes GLC và Mercedes GLK tại tất cả chi nhánh của Mercedes-Benz Vietnam Star Automobile trên toàn quốc. Cụ thể, khách hàng đang sở hữu các dòng xe trên khi mang xe đến Xưởng dịch vụ chính hãng trong thời gian diễn r...
Read More